PRE a STE

PRE a STE – EMEX spol. s r.o.

Spolupráce s PRE Distribuce (PREdi)

Od 1.1.2009 je naše firma EMEX spol. s r.o. licencovanou firmou PREdi.

V praxi to znamená, že jsme pověřeni zasahovat do rozvodné sítě a provádět práce na měřených i neměřených el. rozvodech PREdi.
Dále jsme pověřeni:

  • instalovat nové nebo rekonstruovat stávající el. rozvody (přívodní vedení, stoupací vedení apod.) v neměřených částech.
  • instalovat nové nebo rekonstruovat stávající elektroměrové rozvaděče, včetně vývodů pro jistící rozvaděče.
  • zajistit veškeré doklady potřebné pro:
    a) manipulaci na přívodním a stoupacím vedení v rozvodné síti, včetně potřebné komunikace s techniky PREdi.
    b) vystavovat „Přihlášky“ pro odběr el. energie ze sítě PREdi.
    c) vystavovat revizní zprávy elektro.

 

Zákaznická linka pro záležitosti PREdi

Pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin

tel.: +420 739 000 953
Petržílkova 2439/40, PRAHA 5